Dentoalveolärkirurgi

Inom dentoalveolär kirurgi på vuxna kan du få hjälp med allt från enklare extraktioner till – avlägsnande av cystor och övriga patologiska förändringar samt rekonstruktiv benuppbyggnad av alveolarutskott och sinuslyft. På barn och ungdomar tar vi emot remisser för extraktioner och friläggningar. Vi hanterar naturligtvis merparten av dessa mot Region Stockholm genom Libretto.
Colosseum Specialisttandvård