Oral Protetik

Att förlora tänder kan leda till en försämrad tuggfunktion och livskvalitet. Saknade, slitna och missfärgade tänder kan även påverka utseendet och självkänslan negativt. Oral Protetik är läran om hur man ersätter skadade, förlorade eller saknade tänder. Målsättningen är att återskapa en god tuggfunktion och estetik. Behandlingarna utgörs av fasader, kronor, broar på både tänder och implantat och avtagbara proteser.
Colosseum Specialisttandvård